Collectie Gelderland

Fragmenten van een schaar van ijzer uit de Romeinse tijd

Delen van de bladen van een schaar van ijzer. Gevonden op de Grote Markt in Nijmegen in een tufstenen grafkist, samen met andere grafgiften. Het graf dateert in het einde van de 2de of begin van de 3de eeuw.