Collectie Gelderland

Fragment van een natuursteen uit het Neolithicum Laat B

Fragment van een stuk zandsteen uit de periode 2400 - 1900 voor Chr. (Neolithicum Laat B) is deel van een kuilinventaris. Er zijn geen sporen van bewerking of gebruik op aanwezig. De steen was samen met een aantal andere stenen werktuigen begraven in een kuil in het Gelderse Hengelo. Mogelijk waren het werktuigen van een smid.