Collectie Gelderland

IJzeren vleugellans, vroege Middeleeuwen

IJzeren vleugellans met meerbaans-damascering. Westphal type II. Gebruikt als vecht- of jachtwapen om de jachtbuit, die aan de lans was geregen, vast te houden. Statussymbool voor de elite in de Frankische samenleving. Gevonden in de Waal bij Nijmegen. Vroege Middeleeuwen.