Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de Romeinse tijd, uit Wehl

Inhoud van een crematiegraf met handgevormd aardwerk, aangeduid als Frankisch, uit het eind van de 2e of de 3e eeuw na Chr. Het crematiegraf is gevonden in Wehl op het Hessenveld. Het graf (nr. 2) bestond uit vijf stuks handgevormd aardewerk waarvan er één diende als urn waarin de crematieresten waren verzameld en enkele glazen kralen.