Collectie Gelderland

⅛ Stephanusdaalder van Nijmegen

⅛ Stephanusdaalder van 3½ Brabantse stuivers, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een staande Sint Stephanus, met boek in de hand. Buiten een parelrand het omschrift: S • STEPHAN PROTHOMA'. De keerzijde toont een gekroonde dubbelkoppige adelaar met buiten een parelrand het omschrift: MON TA • NOVA • NOVIMAGE'. De stephanusdaalder werd aangemunt in Nijmegen in de jaren 1538-1562 als rijksdaalder met een waarde van 24 tot 31 stuivers. De naam is afgeleid van de afbeelding van de staande of knielende Stephanus, de beschermheilige van de stad.