Collectie Gelderland

Beslagstuk van brons uit de Romeinse tijd

Beslagstuk van brons, waarschijnlijk van een kleine (houten) kist. Het stukje brons is op de Grote Markt in Nijmegen gevonden in een tufstenen grafkist, samen met andere grafgiften. Het graf dateert in het einde van de 2de of begin van de 3de eeuw.