Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de Romeinse tijd, van de Hunerberg

Inhoud van een Romeins crematiegraf uit de Romeinse tijd. Het crematiegraf is gevonden op de Hunerberg in Nijmegen, in de omgeving van de Hugo de Grootstraat. Het graf bestond uit een aardewerken bord (van terra nigra) en beker (van terra rubra), twee bronzen kledingspelden (fibulae) en een ring van brons.