Collectie Gelderland

Aardglobe door de firma Blaeu

Aardglobe, vervaardigd door de firma Blaeu, met de ligging van de continenten zoals die bekend was rond 1645. Samen met een hemelglobe, inv.nr. C.XI.1b, is de aardglobe al in 1663 door de stad Nijmegen aangekocht voor de Bibliotheek der Kwartierlijke Academie. De beide globes behoren tot de grootste die in Amsterdam vervaardigd zijn. De werkplaats van vader en zoon Blaeu was beroemd; omdat zij werkten als kaartenmaker voor de Verenigde Oostindische Compagnie waren zij goed op de hoogte van nieuwe ontdekkingen. Zo komt op deze aardglobe voor het eerst de benaming 'Nieu Nederland' voor bij de omgeving van de stad New York.