Collectie Gelderland

Vierling van Nijmegen

Vierling, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een gekroonde dubbelkoppige adelaar met wapenschild op de borst. Buiten een rand het omschrift: MO◦CIVI...VIOM. De keerzijde toont een gevoet kruis met in het opengewerkte hart het cijfer 4. In de kwartieren afwisselend een lelie en klimmende leeuw. Buiten een rand het omschrift: ...CE_M◦..._...CI_OMNE. Vierling is de eigentijdse benaming voor een muntstuk ter waarde van ¼ (Gelderse) stuiver, geslagen in Nijmegen en van gering zilvergehalte. Er zijn stukken met het jaartal 1557 en exemplaren zonder jaartal. Deze laatste dateren vermoedelijk uit de begin jaren tachtig van de 16e eeuw.