Collectie Gelderland

Speerpunt van ijzer uit de Romeinse tijd

IJzeren speerpunt van een korte werpspeer (iacula). De speerpunt is in Nijmegen gevonden, op het Kops Plateau, de plaats van het legerkamp uit de vroeg Romeinse tijd. En dateert in de vroeg Romeinse tijd, ongeveer tot 70 na Chr.