Collectie Gelderland

Kanis-triptiek

Drieluik van de familie Kanis. Na de dood van zijn vrouw Jelis van Houweningen, in 1526, liet burgemeester Jakob Kanis dit gedachtenis-drieluik schilderen dat bij het graf van de overledene in de Stevenskerk werd opgehangen. Links en rechts van de hoofdvoorstelling, de Kruisiging, knielt het gezin. Links de vader met de enige zoon, Peter; achter hen de beschermheilige Hiëronymus. Rechts Jelis van Houweningen met twee dochters, Philippa en Wendel, en vier jonggestorven kinderen. Achter hen de patroonheilige Adrianus. Het drieluik werd ten tijde van de beeldenstorm door de familie uit de kerk gehaald: het toenmalige familiehoofd Gerrit Kanis liet zijn portret schilderen over dat van de jonge Peter heen. In 1988 is door restauratie het portret van Peter, die beroemd zou worden als de jezuïet-kerkleraar Petrus Canisius (1521 – 1597) weer te voorschijn gebracht.