Collectie Gelderland

Grafsteen van kalksteen uit de Romeinse tijd, van Sextus Secundius Felix

Kalkstenen grafsteen uit de Romeinse tijd van Sextus Secundius Felix. De onderzijde van de steen met het opschrift is onversierd. Van het reliëf daarboven is alleen het benedendeel bewaard gebleven. Hier was de dode afgebeeld, liggend op een aanligbed aan de maaltijd, met links en rechts twee dienaren of slaven. De inscriptie luidt in vertaling: "Voor Sextus Secundius, Felix, van het kiesdistrict Papiria, lid van het college van zes voor de keizerverering in de Colonia Ulpia Traiana (Xanten). Hij heeft bij testament opgedragen (deze steen) te plaatsen. Zijn erfgenaam heeft die gemaakt (of: laten maken)". De grafsteen is gevonden op het Valkhof in Nijmegen.