Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de prehistorie, uit Nijmegen-oost

Inventaris van een graf onder een grafheuvel uit het late neolithicum: klokbeker van aardewerk en stenen polsbeschermer. Gevonden in Nijmegen-Oost, op het terrein van de Romeinse legioensvesting, de castra. Het graf lag in grafheuvel V. In het graf was nog een lijksilhouet zichtbaar: de dode was op de linkerzij begraven, met het hoofd in het oost-noord-oosten en met het gezicht naar het zuiden.