Collectie Gelderland

Deel van een zuilkapiteel van kalksteen uit de Romeinse tijd

Deel van een kalkstenen zuilkapiteel. Het rozetvormige natuurstenen fragment maakte deel uit van de versiering van een zuil. Het fragment is in de tempel van Elst gevonden en maakte waarschijnlijk deel uit van de Tweede tempel. De bouw van deze tweede tempel is tussen 70 en 100 na Chr.