Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de prehistorie, gevonden in Doorwerth

Inventaris van een graf uit het late neolithicum: twee bekers van aardewerk, een vuurstenen bijl en een dolk van vuursteen uit Grand Pressigny (F). Gevonden in Doorwerth.