Collectie Gelderland

Verstoorde bruggen

Cor Litjens (1956) voelt zich verbonden met rivierstromen in het algemeen en met de rivier de Waal in het bijzonder. Hij woont en werkt in het Land van Maas en Waal. ‘Verstoorde bruggen’ is een verbeelding van rivierbruggen die zijn verwoest. Te onderscheiden zijn de Waalbrug bij Nijmegen (boven) en de Pont d’Avignon in Zuid-Frankrijk (tweede van onder). Het is een weergave van oeververbindingen die niet meer als zodanig functioneren.