Collectie Gelderland

Vogelvluchtgezicht van Nijmegen

De stad Nijmegen, in vogelvlucht gezien met het zuiden bovenaan en de rivier De Waal en het fort Knodsenburg eronder. De vestingwerken en de landerijen en bleekvelden rond de stad zijn goed te zien. De gebouwen in de stad zijn zeer gedetailleerd en in verhouding weergegeven. Het enorme schilderij was een opdracht van het stadsbestuur. Twintig jaar eerder had de Kleefse landmeter Feltman al plattegronden van de stad getekend, waarvoor hij studies maakte vanaf hooggelegen punten en kaarten bestudeerde. In de rechter bovenhoek 'hangen' drie medaillons met de afbeeldingen van de kerkjes van het Schependom, Hees, Neerbosch en Hatert. Op de rivier zijn de pas in gebruik genomen gierpont en verschillende bootjes weergegeven. In de linker bovenhoek van het schilderij is een banderol geschilderd met daarop zestig verwijzingen naar straten en gebouwen.