Collectie Gelderland

Fragment van armband van glas uit de prehistorie

Fragment van armband van donkergroenbruin glas, uit de late ijzertijd. Met overlangse ribben. Gevonden in Ressen.