Collectie Gelderland

Beeldje van terracotta van Fortuna uit de Romeinse tijd

Beeldje van terracotta (aardewerk) uit de Romeinse tijd, voorstellend de godin Fortuna. Zeer rudimentair uitgevoerd. Op de rechterarm is vaag een roer herkenbaar en op de linkerarm een schetsmatige hoorn van overvloed. Het beeldje dateert globaal in het eind van de 1e of eerste helft van de 2e eeuw.