Collectie Gelderland

Klokbeker van handgevormd aardewerk uit de prehistorie

Klokbeker van handgevormd aardewerk uit het late neolithicum. De beker is over de gehele wand versierd met een indeling in vlakken en banden die geheel zijn opgevuld. Type naar Lanting en Van der Waals (1976): 2If. De klokbeker maakt deel uit van een grafinventaris. De beker was geplaatst naast het lichaam van de overledene. Gevonden in Lunteren, gemeente Ede.