Collectie Gelderland

Complete klopsteen uit het Neolithicum Laat B

Complete, min of meer afgerond-rechthoekige vuurstenen klopsteen uit de periode 2400 - 1900 voor Chr. (Neolithicum Laat B) is deel van een kuilinventaris. Meer dan de helft van het oppervlak is bedekt met klopsporen. Hier en daar zijn er nog resten van het oorspronkelijke, afgeronde natuurlijke oppervlak. De steen was samen met een aantal andere stenen werktuigen begraven in een kuil in het Gelderse Hengelo. Mogelijk waren het werktuigen van een smid.