Collectie Gelderland

Delen van een ring van brons uit de prehistorie

Ring van bronsdraad die cirkelend, spiralend is. De ring maakt deel uit van een grafinventaris. Gevonden in Nijmegen aan de voet van de Kwakkenberg - Kops Plateau bij de Sint Maartenskliniek. Late Bronstijd.