Collectie Gelderland

Muterken of ⅛ stuiver van Nijmegen

Muterken of ⅛ stuiver, z.j. van Nijmegen. De voorzijde toont een wapenschild met hieromheen het omschrift: MO...A NOVIMAGE'. De keerzijde toont een lang kruis tot aan de randen met buiten een parelrand het omschrift: .PAX. .SIT. .SEP: .NOB. In de kwartieren van het kruis de letters: S T E N'. Van oorsprong in Kleef zeker sinds Johann I (1448-1481) geslagen zilveren muntje met een waarde van ⅙ stüber, dat ook vrij snel in de oostelijke Nederlanden circuleerde. De naam ging over op soortgelijke munten van de stad Utrecht ter waarde van ook ⅙ stuiver of 2 wit, geslagen sinds 1477, en tevens op munten van Karel van Egmond, hertog van Gelre (1492-1538), eveneens van ⅙ stuiver of 4 grootjes, geslagen vanaf 1496. De muters die de stad Nijmegen zelf vanaf 1498/1499 liet aanmunten, hadden slechts een waarde van ⅛ stuiver. De muter heeft zijn oorsprong in de 15e eeuw in Kleef en circuleerde daarna ook in de oostelijke Nederlanden. De naam ging over op soortelijke munten van de stad Utrecht en munten van Karel van Egmond, hertog van Gelre, beide met een waarde van ⅙ stuiver. De muters die de stad Nijmegen zelf vanaf het einde van de 15e eeuw liet aanmunten, hadden slechts een waarde van ⅛ stuiver.