Collectie Gelderland

Depot, een kuilinventaris, met bronzen voorwerpen uit de prehistorie

Kuilinventaris, een depot van een bronzen armband en meerdere bronsfragmenten. Het zijn stukken geknipt uit verschillende bronzen objecten, waarschijnlijk om daarna omgesmeed te kunnen worden. Uit de late bronstijd. Gevonden op de Groevenbeekse Heide tussen Putten en Ermelo. Deel van een bronsdepot.