Collectie Gelderland

Vuurstenen mes uit de prehistorie

Mes van vuursteen. Deel van een grafinventaris uit het late neolithicum. Gevonden in Ermelo.