Collectie Gelderland

Missaal van het bakkersgilde

Missaal van het bakkersgilde. Het Nijmeegse Bakkersampt liet in 1482 - ’83 een rijkversierd missaal maken in het klooster van de Broeders van het Gemene Leven. Dit misboek werd gebruikt op het altaar van het ampt (gilde) in de Stevenskerk. De bakkers hebben het handschrift tot 1842 bewaard en het toen aan de stedelijke collectie geschonken. In de rand van de ingevoegde miniatuur met de kruisiging zijn scenes te zien die verwijzen naar de dood van de Tienduizend Martelaren, patroonheiligen van het Bakkersampt. Volgens de legende waren dit Romeinse soldaten die zich tot het christendom hadden bekeerd en dood werden gemarteld in doornstruiken. Afgebeeld zijn ook de bisschoppen Timotheus en Audbertus, de patroonheiligen van de bakkers. De ezel linksonder stamt uit de legende van Audbertus, die in zijn jonge jaren bakker was. Terwijl hij bakte, werd het brood in de stad bezorgd door zijn ezel, met een beurs om de nek.