Collectie Gelderland

Kalkstenen monument met reliëfafbeeldingen uit vroeg Romeinse tijd

Kalkstenen monument met reliëfafbeeldingen uit de tijd van keizer Tiberius. Het pijlervormige monument bestond oorspronkelijk uit tenminste vier op elkaar gestapelde, kalkstenen blokken, waarvan de twee middelste bewaard zijn gebleven. Aan elke zijde waren drie reliëfs over de vier blokken verdeeld. De reliëfs in het midden zijn nog compleet, van de onderste en bovenste is op de bewaard gebleven blokken telkens maar een kwart aanwezig. Een van de complete reliëfs in het midden toont een in toga geklede Romein die een plengoffer brengt aan de goden door uit een schaal wijn te gieten op een altaar voor hem. De overwinningsgodin Victoria naast hem houdt een lauwerkrans boven zijn hoofd. Op het altaar staat de afgekorte naam TIB(e)R(ius) C(ae)SAR. De overige complete reliëfs tonen de goden Apollo en Diana, aan weerszijden van de Romein, en Ceres, op de achterliggende zijde. De figuren op de reliëfs onder en boven zijn niet alle met zekerheid te identificeren. Boven de Romein is een tweede persoon in toga afgebeeld, de overige figuren zijn mythologisch van aard. Herkenbaar zijn Bacchus (boven Ceres), de muze Urania (onder Apollo), een watergod (onder Ceres) en Mars (of Roma?) onder de Romein. De Romein is wellicht Tiberius zelf, of Germanicus. De twee blokken zijn in 1980 gevonden bij opgravingen op het Kelfkensbos in Nijmegen. Het monument dateert waarschijnlijk van kort na de troonsbestijging van Tiberius in het jaar 14, mogelijk ook van kort daarvoor.