Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de laat-Romeinse tijd uit Nijmegen

Bronzen beslagstukken van een gordel, bronzen pincet en ijzeren bijl uit een inhumatiegraf uit de 5de eeuw na Chr. Het graf is gevonden in het laat-Romeinse grafveld in de binnenstad van Nijmegen (Broerstraat). Van het graf is ongeveer de helft (met het onderlichaam) in later tijd verstoord. Bijl en pincet lagen ter hoogte van de gordel in het graf. Op de bijl textielresten.