Collectie Gelderland

Overstroming en instorting van de Lappentoren 2 Maart 1784

Illustratie uit 'Naauwkeurige Beschrijving der overstroomingen benevens derzelver treurige gevolgen, zo buiten als binnen deze republiek in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen.' Leiden/ Amsterdam 1785'. (ets door Md. Sallieth, F. Samsom Sculp Rotterdam) t.o.p. 128. Vgl. prent XV D 19, XV D 19a. Op 2 maart 1784 stortte door zware ijsgang de Lappentoren in, het bolwerk op de hoek van de stadsmuur aan de kade. Goblé legde het dramatische moment vast bij de verwoeste sluis in de Ooij.