Collectie Gelderland

Huis te Winssen, gezicht op de voorzijde en de rechter zijgevel, en op de achterzijde

Pronk maakte beide tekeningen in 1745, naar in 1732 door hem getekende gezichten op het kasteel van Winssen, als modellen voor de prenten in 'Verheerlykt Nederland'.