Collectie Gelderland

IJzeren gezichtshelm uit de Romeinse tijd

Gezichtsmasker van ijzer van een ruiterhelm. Klassiek gestileerd gezicht met haarlokken in drijfwerk, van het zgn. Alexandertype. Het masker is grotendeels compleet, alleen het rechteroor en een deel van de linker slaap en wang ontbreken. Het masker bedekt het voorhoofd en een deel van het haar. Een scharnier voor de verbinding met de helmkap is niet bewaard gebleven. Onder het linkeroor is nog een klinknagel aanwezig voor de bevestiging van een leren riempje, waarmee masker en helm aan elkaar werden vastgezet. Het masker is in 1843 in Nijmegen gevonden, in het Beekmansdal, tussen de Flavische legioensvesting en het vroeg-1ste eeuwse legerkamp op het Kops Plateau. Het dateert in de eerste helft van de 2e eeuw.