Collectie Gelderland

Grafinventaris uit de prehistorie, gevonden in Lunteren

Inventaris van een graf onder een grafheuvel uit het late neolithicum: klokbeker van aardewerk, stenen polsbeschermer, dolk van koper, 7 pijlpunten van vuursteen, vuurslag en een stukje ijzersteen. In het graf was nog een lijksilhouet aanwezig. De dode was op de linkerzijde begraven, in gehurkte houding en met de blik naar het zuiden. Het graf is gevonden in Lunteren, gemeente Ede.