Collectie Gelderland

Blad uit Panorama vanaf Belvedere, naar het noord-oosten met Waal en Ooy

Ets afkomstig uit Geldersch Panorama of Rondgezigt, naar het leven geteekend, op Belvedère te Nymegen, 1806. Geaquarelleerd exemplaar met de toevoeging van een groot houtvlot op de Waal.