Collectie Gelderland

Heupbeen van bot, fragment, afkomstig van een wolharige neushoorn, prehistorie

Heupbeenfragment van bot afkomstig van het dijbeen van een wolharige neushoorn.Bij het droogleggen van de Zuiderzee zijn verschillende botten uit de prehistorie opgegraven. De wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) is een uitgestorven neushoornsoort die van circa 500.000 jaar geleden tot het 10e millennium voor Christus in Europa voorkwam en die goed aangepast was aan het barre klimaat van de Europese toendra. Door grote klimaatveranderingen aan het einde van de laatste ijstijd - en misschien geholpen door bejaging door vroege mensen, de cro-magnonmens - is deze neushoorn uitgestorven, net als de mammoet.