Collectie Gelderland

Litho voorstellende zesde statie uit de kruisiging van Jezus uitgegeven door Marchand, ca. 1900

litho voorstellende de zesde statie uit de kruisiging van Jezus uitgegeven door D. Marchand, ca. 1900