Collectie Gelderland

Foto, voorstellende plaquette ter herinnering aan evacuatie Culemborgers naar Beusichem in mei 1940

Gedenksteen in het voormalige gemeentehuis van Beusichem ter herinnering aan de evacuatie van Culemborg op 14 mei 1940. De meeste Culemborgers werden opgevangen in Beusichem, zij konden na één dag weer terugkeren naar huis.