Collectie Gelderland

Foto, voorstellende cafe "De Man", Havendijk te Culemborg, circa 1930

Op de gevel staat: "Café De Man", en: "Oranjeboombier". Het café staat op de hoek van de Havendijk en de Lange Havendijk. Het café is in 1965 gesloten. Op de voorgrond de paaltjes van het pleintje met de visafslag. Aan weerszijden van de deuropening zien we een man en vrouw in vol ornaat. Op het pleintje ervoor een gaslantaarn.