Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het programma t.g.v het driejarig bestaan van de Sigaren- en Tabaksbewerkers-Bond in 1898, Culemborg

Feestprogramma ter herdenking van het drie-jarig bestaan van de afdeling Culemborg van de vakbond voor sigarenmakers en tabaksbewerkers in 1898.