Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellend een zijaanzicht met binnenplaats van het stadhuis te Culemborg, vervaardigd door Th. A. Ausems, circa 1940

De binnenplaats en zijgevel van het Culemborgse stadhuis, zoals Jan Weissenbruch die aquarelleerde in zijn schetsboek in het Haags Gemeentemuseum. De stoffering is weggelaten.