Collectie Gelderland

aquarel, voorstellende een reconstructie van de voormalige R.K. Kerk te Culemborg voor 1885, vervaardigd door Theo Ausems, 1928

Het 19e eeuwse Waterstaatskerkje van de Rooms Katholieken aan de Papenhoek