Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de oude spoorbrug te Culemborg, vervaardigd door P. Oosterhuis, 1868

Spoorbrug, de brug is hier nog enkelsporig, in 1885 is de brug dubbelsporig gemaakt. Vermoedelijk is de foto vlak voor de officiële ingebruikstelling in 1868 genomen. Er staan, naast arbeiders, enkele deftig geklede mensen langs het stille spoor. Er slingert nog wat bouwmaterieel rond. Originele foto is van studio P. Oosterhuis (Amsterdam). Uitgegeven door A.J. Blom (en Olivierse) (Kuilenburg) in 1892. Achterop de foto staat: oudheidkamer voor culemborg en omgeving.