Collectie Gelderland

Aquarel voorstellende man bij huisje, ca. 1870.

aquarel van man lopend naar een huisje met bomen op voor- en achtergrond, geassocieerd met ambachts teekenschool te Culemborg, ca. 1870.