Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de spoorbrug te Culemborg met bomschade, 1944

Bomschade aan de spoorbrug, september 1944