Collectie Gelderland

Plattegrond, voorstellende de Zuider Lekdijk ,gedateerd 1809.

Het opschrift luidt: Kaart van de situatie de Zuider Lekdijk, binnenlanden, batterij in uitterwaaren mat rivier de Lek aan het Spoel beneden de stad Kulemburg waarop met zwarte cijffers op onderscheide plaatsen wordt aangetoondde hoogte der gronden beneden het noodpeil van Kulemburg voornoemd opgemeten in de maand february 1809