Collectie Gelderland

beeld, gemaakt uit steen, voorstellende een leeuw met schild waarop wapen van Culemborg, 18e eeuw

Gebeeldhouwde leeuw wiens voorpoten rusten op een gepolychromeerd wapen van Culemborg. Afkomstig van de pomp aan de Scherpenhoek (Tollenstraat, Achterstraat).