Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het Kleinseminarie te Culemborg, circa 1945

Het Kleinseminarie, gezien vanaf de Binnenpoort, circa 1945. Het voorste gebouw met de lange schoorsteen was het zusterhuis. De oude kerkhofmuur voor het zusterhuis lijkt afgezet met prikkeldraad. De ronde bouwwerken rechts zijn bunkers uit de tweede wereldoorlog. Links de zuidgevel van de Sint-Barbarakerk.