Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de schouw met tekst, stadhuis te Culemborg, 1946

Schouw met tekst, tweede verdieping van het stadhuis. De foto is gemaakt door de heren Beltjes en Sillevis tijdens de restauratie van het stadhuis, in 1946. Van de foto is ook het glasnegatief nog aanwezig in de collectie. De tekst is weergegeven op bijgaande afbeelding 1756-02. De balk onder de schouw is in het bezit van het Elisabeth Weeshuis Museum.