Collectie Gelderland

Drieluik, olieverf op paneel, voorstellende Het Laatste Avondmaal, Het joodse Paasfeest, de Maaltijd van koning Ahasveros en op de achterzijde van de luiken De inzameling van het manna, vervaardigd door Jan Deys, 1570-1573

Monumentaal drieluik. Op het middenpaneel een voorstelling van het Laatste Avondmaal. Jezus centraal gezeten aan een tafel waar omheen de discipelen. Johannes liggende inde schoot van Christus. Op de voorgrond een schaal, waarop een gedecoreerde kan. Op het linker paneel een voorstelling van de viering van het Joodse Paasfeest. In een vertrek met ronde raambogen zijn mannen, vrouwen en kinderen verzameld om een ronde tafel. Op tafel een schaal met het offer, een bokje. Op de voorgrond een mand met groente en een kan. Op het rechter luik de Maaltijd van koning Ahasveros (naar het boek Esther). In een vertrek zit een gezelschap aan een lange tafel. Aan het verste hoofd zit de koning, op de voorgrond een Moorse figuur, die een drinkschaal heft. Op de voorgrond enig vaatwerk. Op de achterzijde van beide luiken een doorlopend tafereel van de Inzameling van het manna. Links een legertent, waarvoor Aaron en Mozes. Het volk is druk bezig het manna op te scheppen en in manden te verzamelen. Op de voorgrond enig vaatwerk.