Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de spoorbrug te Culemborg, vervaardigd door George, 1865-1866

De spoorbrug in aanbouw, circa 1865. Er was geen ARBO-wet in die dagen!