Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Markt te Culemborg, circa 1900

De Markt, vóór 1907. In het midden de Binnenpoort. Rechts kijken we tegen de winkel/woonhuizen van de westzijde van de Markt aan. Geheel rechts zien we een huis met trapgevel, dit was de woning van burgemeester Ziegenhirt van Rosenthal. Dit pand zou in 1907 afgebroken worden. Het tweede huis van rechts is het geboortehuis van mr. P.J.W. Beltjes (1912), medeoprichter van het oudheidkundig genootschap "Voet van Oudheusden", het vijfde huis met het grote balkon is café Van Gelder, iets verderop met het spitse torentje hotel Vulto. Links zien we een stadspomp op het Marktplein, verder enkele mensen, een jongen met een fiets staat bij één van de gaslantaarns die het Marktveld verlichten.